เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • ลูกค้าที่มีโค้ดจากการลงทะเบียนกิจกรรม Reserve the epic สามารถซื้อสินค้าล่วงหน้า (เครื่องเปล่า) เพื่อรับเครื่องเป็นกลุ่มแรกและสิทธิพิเศษอื่นได้ที่ samsung.com
  (www.samsung.com/th/smartphones/galaxy-s21-5g/buy/) ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. – 28 ม.ค. 2564 เวลา 23.59 น.
 • ลูกค้า 100 ลำดับแรกที่เป็นลูกค้าเก่าสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้และใช้โค้ดทำรายการซื้อ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ความจุ 256 GB สี Phantom Black ล่วงหน้าเสร็จสิ้น จะได้รับสิทธิ์นำกล้องดิจิตอลเก่ามาแลกซื้อ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ความจุ 256 GB สี Phantom Black ในราคา 21 บาทและรับเพิ่ม Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2564 และ Samsung Care+ จะเริ่มนับระยะเวลาให้บริการในวันแรกที่สินค้าส่งถึงผู้รับ
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้า จะต้องแสดงบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้ และส่งมอบกล้องดิจิตอลตามเงื่อนไขให้แก่พนักงานของบริษัท โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับโค้ดและซื้อสินค้า จะต้องเป็นผู้รับเครื่องเองเท่านั้น บริษัทจะติดต่อเพื่อยืนยันวันที่จะนำสินค้าไปส่ง หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อนัดเวลาส่งของได้ภายใน 3 วัน นับจากการติดต่อครั้งแรกจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการซื้อ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • ลูกค้า 1,000 คนแรกที่ซื้อ Samsung Galaxy S21 Series 5G ความจุและสีใดก็ได้ ล่วงหน้าเสร็จสิ้น (ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ) จะได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น Pre-orderและรับเพิ่ม Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2564 และ Samsung Care+ จะเริ่มนับระยะเวลาให้บริการในวันแรกที่สินค้าส่งถึงผู้รับ
 • สินค้าแต่ละรุ่น สีและความจุ มีจำนวนจำกัด
 • จำกัดสิทธิ์การซื้อ 1 โค้ดต่อการซื้อสินค้า 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ที่อยู่ในการรับสินค้าเท่านั้น โดยชื่อของผู้ซื้อสินค้า จะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนรับโค้ดที่นำมาใช้ สำหรับลูกค้า 100 ลำดับแรก ชื่อของผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนรับโค้ดด้วย
 • หากลูกค้าไม่นำโค้ดมาซื้อสินค้าภายในเวลาที่กำหนด มีความผิดพลาดในการลงทะเบียน เตรียมกล้องดิจิตอลและเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ไม่ครบถ้วนในวันที่ทางบริษัทฯไปส่งของ ทำผิดเงื่อนไข หรือตรวจพบว่ามีการทุจริต ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการซื้อ และบริษัทจะดำเนินการคืนเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนกล้องดิจิตอลเก่าที่ลูกค้านำมาแลกทุกกรณี
 • สิทธิ์ในการรับสินค้าในกิจกรรมนี้และตามโปรโมชั่น Pre-order ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 • พนักงานของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) และพนักงานของร้านคู่ค้าไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 • สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่น Pre-order เพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/th/s21ultra
 • สามารถดูรายละเอียด Samsung Care+ ได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 1282 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขของกล้องดิจิตอลเก่าที่สามารถนำมาใช้สิทธิ์แลกซื้อได้
 • กล้องที่นำมาแลกซื้อจะเป็นกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอได้ (ลูกค้าต้องเตรียมกล้องให้อยู่ในสภาพเปิดติดและทดสอบการใช้งานได้ โดยแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่มาอย่างน้อย 30%)
 • ประเภทกล้องที่ร่วมรายการ ได้แก่ กล้อง DSLR, กล้อง DSLR-Like, กล้องมิเรอร์เลส, กล้องคอมแพค , กล้องแอคชั่น คาเมรา
 • ตัวอย่างประเภทกล้องที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ กล้องฟิล์ม, กล้องอินสแสตนท์, กล้องโพลารอยด์, กล้องวงจรปิด, กล้องหน้ารถ, กล้องของเล่น, สมาร์ทโฟน เป็นต้น
 • รายละเอียดอื่นๆที่ไม่ระบุอยู่ในเงื่อนไข จะถูกตัดสินจากตัวแทนของบริษัท โดยคำตัดสินถือเป็นที่สุด